Prázdninová fotografická škola/fotokurz v Českých Budějovicích

Vícedenní fotokurz od základů ovládání fotoaparátu, praktickém fotografování v exteriéru i fotoateliéru, až po kompletní postprodukci v Zoner Photo Studio X.

fotografický kurz České Budějovice, Český Krumlov, Křemže Tomáš Kasal Jana Vitková fotokurz kasalfoto


13. 7. 2021
15. 7. 2021
20. 7. 2021
22. 7. 2021
27. 7. 2021
29. 7. 2021
3. 8. 2021
5. 8. 2021
10. 8. 2021 – společný náhradní termíny

vybavení do fofotaeliéru hotshoe
fotografický kurz fotoateliér Gavex České Budějovice workshop

Ostatní fotokurzy

as

Objednávka foto kurzu

Pro objednávku vybraného fotografického kurzu vyplňte následující formulář. Obratem vám budou odeslány rezervační a platební podklady.

  Obchodní podmínky

  Pořadatel školení/workshopu/fotokurzu

  Tomáš Kasal – KasalFOTO
  nám. Svornosti 2
  381 01 Český Krumlov
  IČO: 05706056

  Rezervace místa na školení

  Po odeslání objednávky pomocí formuláře na stránce https://kurzy.kasalfoto.cz, e-mailem na kurzy@kasalfoto.cz se přihlásíte na kurz, poté je vám potvrzena účast a zaslána zálohová faktura. Do doby splatnosti zálohové faktury (7 denní splatnost) nebo zaplacení, je vaše místo dočasně rezervováno. Po včasné a řádné úhradě zálohové faktury je pro vás místo závazně obsazeno.

  Vyúčtování

  Vyúčtování kurzu probíhá na první hodině na základě uhrazené zálohové faktury vystavené při objednávce účastníka kurzu.

  Potvrzení kurzu a rušení účasti

  Zrušení účasti kurzu musí být oznámeno účastníkem písemně na e-mail kurzy@kasalfoto.cz nebo pomocí zprávy lektorovi. Při zrušení účasti v objednaném kurzu oznámené v období kratším než 10 pracovních dnů před zahájením objednaného kurzu se kurzovné nevrací.

  V případě oboustranné dohody mezi objednávajícím a prodávajícím mohou být podmínky zrušení účasti jiné.

  Dle povahy jednotlivých kurzů (převážně vícedenních) jsou vystaveny náhradní hodiny určené pro účastníky kurzu, kteří se řádně omluvili minimálně 12 hodin před začátkem jednotlivé hodiny/části kurzu. Náhradní hodiny jsou vypsány spolu s ostatními řádnými termíny před začátkem kurzu/workshopu.
  Náhradní termín není plnohodnotnou výukou/kurzem/workshopem, ale individuálním doplněním pro všechny účastníky společně, kteří si jednotlivé zameškané hodiny nahrazují.

  Pořadatel školení si vyhrazuje právo přesunout data konání kurzů nebo jejich místo při vzniku situací, které nemůže ovlivnit (např. náhlé onemocnění lektora, porucha dodávky elektrického proudu, technická závada atd.). V tomto případě o tom neprodleně informujeme účastníky školení na kontakty uvedené v registraci a dohodne náhradní termín nebo místo kurzu.
  Pořadatel školení si vyhrazuje právo přizpůsobit a nahradit obsazení lektorů na jednotlivé kurzy, včetně jejich množství.

  Prodávající si vyhrazuje právo zrušit plánovaný termín celého kurzu/workshopu/školení při nedostatečném počtu přihlášených zájemců. V tomto případě bude objednávajícímu nabídnut náhradní termín vybraného kurzu, případně vrácena záloha uhrazená pro rezervaci kurzu účastníkem.

  Odstoupení od smlouvy

  Vzhledem k charakteru uzavření kupní smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku, má účastník/kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této smlouvy bez jakékoli sankce ve lhůtě 10-ti dnů před začátkem kurzu. Dále má kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit od smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

  Pořadatel školení má právo odstoupit od smlouvy/objednávky v případě, kdy objednávající neuhradí plnou výši kupní ceny 10 dnů před začátkem kurzu.

  Odpovědnost za škody a ochrana osobních údajů

  Před započetím kurzů, jsou účastníci proškoleni a upozorněni na možná rizika v používání svěřené fototechniky převážně ve fotoateliéru, používání fotozáblesků v exteriérech a při používání fotochemie v temné komoře (dle vybraného fotokurzu/workshopu). Jednotlivý účastníci přijímají hmotnou odpovědnost za svěřenou i vlastní techniku a dbají na své zdraví i zdraví ostatních. Na kurzech není akceptovatelná účast pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek, v takovém případě může být účast kupujícího/účastníka bez náhrady ukončena.

  Všichni účastníci kurzů jsou před začátkem kurzu poučeni k možnostem šíření záznamů/fotografií pořízených během kurzu/workshopu. S modelkami/modely jsou nastavena konkrétní oboustranná pravidla, většinou pomocí TFP dohody – oboustranné volné užití fotografií bez komerčního užití.
  Účastníci kurzu také souhlasí s užitím záznamů/fotografií pořízených během kurzu/workshopu pro potřeby pořadatele.